Inspektor Ochrony Danych: Beata Rychła

email: iod2_oswiata@um.poznan.pl