Inspektor Ochrony Danych: Marzena Banasiak-Mrozek

email: iod2_oswiata@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Jan Luciński

email: iod7_oswiata@um.poznan.pl